Portfolio

ShanagarryShanagarry

Shanagarry

Kilkenny Nassau st ,Orla Kiely Table 2Kilkenny Nassau st ,Orla Kiely Table 2

Kilkenny Nassau st ,Orla Kiely Table 2

Lollipop Tree, Kilkenny shop corkLollipop Tree, Kilkenny shop cork

Lollipop Tree, Kilkenny shop cork


Kilkenny shop Trim, Book CaseKilkenny shop Trim, Book Case

Kilkenny shop Trim, Book Case

DeckingDecking

Decking

DeckingDecking

Decking


Finished DeckingFinished Decking

Finished Decking

Patrick at work!Patrick at work!

Patrick at work!

Page 2 of 2 12